Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Debata środowiska akademickiego "Statut uczelni a Ustawa 2.0"

Debata środowiska akademickiego "Statut uczelni a Ustawa 2.0"

NKN FORUM to platforma poświęcona dyskusji na temat kluczowych elementów i możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, która powstaje przy udziale przedstawicieli środowiska akademickiego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najważniejszą częścią NKN FORUM jest cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego.

          Pierwsza z debat środowiskowych „Statut uczelni a ustawa 2.0” z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina  odbyła się 18 lutego 2019 roku w Politechnice Łódzkiej. Z naszej Uczelni uczestniczyli w niej: Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP, dr hab. Zenon Romanow, prof. AP z Instytutu Historii i Politologii  i Dyrektor Biura Rektora Marzena Łukasik.  

          Podczas spotkania przedstawiciele różnych typów uczelni przedstawili swoje doświadczenia i przemyślenia dotyczące organizacji uczelni i jej struktury w  nowotworzonych statutach.  W pierwszym panelu przedstawiciele uczelni z całej Polski dyskutowali nad najważniejszymi tematami dotyczącymi Statutu 2.0, m.in: organami, organizacją i zarządzaniem uczelnią; strukturą szkoły wyższej,  zarządzaniem badaniami naukowymi oraz nad sprawami pracowników, w tym awansami naukowymi.

         Podczas sesji eksperckiej była zaprezentowana „Koncepcja porządku ustrojowego akademickiej uczelni publicznej - Statut 2.0”. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller przedstawił szanse i wyzwania, jakie stoją przed szkołami wyższymi pracującymi nad nowym statutem uczelni.

        Druga część debaty to dyskusje w grupach poświęcone zagadnieniom zarządzania kształceniem na uczelni; proceduralnym aspektom prac nad statutem i regulaminami oraz sprawom majątkowym i finansowym uczelni.

         Transmisja   debaty 18 lutego br. od godz. 9:30 na stronie MNiSW: nkn.gov.pl oraz na stronie Politechniki Łódzkiej. Zapraszamy do oglądania.

          Kolejne debaty oprócz kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem ustawy z 20 lipca 2018 (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) dotyczyć będą również m.in. realizacji strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki.

Zob. zdjęcia:

 

 

Znajdziesz nas tutaj