Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Cykl spotkań w instytutach i katedrach

Cykl spotkań w instytutach i katedrach

Dzisiaj, tj. 24 stycznia zakończył się coroczny cykl spotkań instytutów i katedr z władzami rektorskimi.

 

Od poniedziałku do piątku odbywały się prezentacje dotyczące bieżących działań na rzecz rozwoju naszej Uczelni oraz rozmowy na temat potrzeb środowiska akademickiego w ramach Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki; Instytutu Filologii; Katedry Sztuki Muzycznej; Instytutu Prawa i Administracji oraz Instytutu Historii.

Poruszano tematy związane z intensywną rozbudową bazy badawczo-dydaktycznej; wsparcia kadry zarówno w formie wypracowanego systemu motywacyjnego, jak i szkoleń; czy nowych kierunków kształcenia oraz rozwiązań wspierających kierunki humanistyczno-społeczne przy jednoczesnym rozwoju oferty oczekiwanej przez środowisko gospodarczo-społeczne. Podkreślono także aktywność jednostek na rzecz działań prospołecznych, w tym promujących naukę, kulturę i sztukę.

Dziękujemy Pracownikom oraz Studentom i Doktorantom za uczestnictwo w ww. spotkaniach. 

Jednocześnie informujemy, że planowane są także kolejne spotkania ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, a także z kadrą administracyjną. 

Zob. zdjęcia:

Znajdziesz nas tutaj