Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Blisko 7  mln złotych na opracowanie metod zwalczania gatunków inwazyjnych!

Blisko 7 mln złotych na opracowanie metod zwalczania gatunków inwazyjnych!

Konsorcjum, w którego skład wchodzi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (lider), Akademia Pomorska w Słupsku, ECO FUTURE w Nysie oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach otrzymało dofinansowanie w kwocie blisko 7 mln złotych na realizację projektu pn.: „Opracowanie metod zwalczania dla inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem działań pilotażowych w terenie” finansowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska!

Inwazje biologiczne obcych gatunków uznawane są obecnie za jedno z największych zagrożeń dla światowej przyrody. Jest to jeden z najmniej przewidywalnych i najbardziej dynamicznych procesów przyrodniczych będących skutkiem rozwoju cywilizacji.

Inwazyjne gatunki roślin, które nie są rodzime dla flory Polski mogą powodować szkody w środowisku i gospodarce oraz negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności inwazyjne gatunki obce oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną.

W ramach przedsięwzięcia opracowane zostaną metody zwalczania gatunków inwazyjnych, takich jak: barszcz kaukaski, rdestowce, niecierpek pomarańczowy, niecierpek gruczołowaty, kolczurka klapowana i tawuła kutnerowata.

Projekt z ramienia naszej uczelni koordynuje JM Rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP współpracując z zespołem w składzie: dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP oraz dr Mariola Truchan z Zakładu Botaniki i Ochrony Przyrody w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi.

Łączną kwota projektu wynosi: 6 893 425,98 zł
Budżet dedykowany Akademii Pomorskiej wynosi 814 136,91 zł w tym:
Barszcze: 528 952,66 zł
Rdestowce: 285 184,25 zł

image alt text
image alt text
image alt text
image alt text
image alt text

Znajdziesz nas tutaj