Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Akadamia Pomorska Słupsk

Biznes w warunkach pandemii – nowa publikacja w Katedrze Zarządzania

„Zarządzanie i rynek pracy w warunkach pandemii covid-19” – to nowa publikacja, która powstała w Katedrze Zarządzania Akademii Pomorskiej. Książka pod redakcją naukową dr. hab. Piotra Walentynowicza, prof. AP i dr Agnieszki Sałek-Imińskiej jest pokłosiem zorganizowanej w czerwcu konferencji naukowej „Zarządzanie i bezpieczeństwo w świetle covid-19: zagrożenie – wyzwania – szanse”.

Monografia prezentuje badania blisko dwudziestu autorów z różnych ośrodków akademickich z całego kraju, poświęcone funkcjonowaniu różnych sektorów polskiej gospodarki w ciągu półtora roku funkcjonowania w warunkach pandemii covid-19.
Badacze omawiają w niej m.in. zmiany zachodzące na rynku pracy, wpływ pandemii na działalność mikro i małych przedsiębiorstw, działalność biznesową w branży turystycznej oraz problemy związane z organizacją pracy zdalnej i coworkingu.


Książka dostępna jest także w formie elektronicznej. Można pobrać ją ze strony Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania:

https://tiny.pl/95b8w

 

Wkrótce ukaże się kolejna publikacja, będąca efektem pracy badaczy biorących udział w czerwcowej konferencji. Publikacja ta poświęcona będzie kwestiom związanym z bezpieczeństwem w czasie pandemii. 

Znajdziesz nas tutaj