Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Akadamia Pomorska Słupsk

Aktywna ochrona ginących i zagrożonych gatunków

Nasi naukowcy z Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi prowadzą badania nad ginącymi i zagrożonymi gatunkami flory i fauny. Badania są realizowane w ramach projektu dotyczącego renaturyzacji obszarów wodno-błotnych na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Polanów.

Storczyki to rośliny wzbudzające zachwyt ze względu na piękne i różnobarwne kwiaty o nietypowych kształtach. Są niezwykle rzadkie na terenie naszego kraju, często zagrożone wyginięciem. Są jednak takie niezwykłe miejsca jak torfowiska w okolicach Polanowa, gdzie rosną i dobrze czują się liczne gatunki storczyków, jak: kukułka krwista, kukułka plamista, kukułka Fuchsa, kukułka szerokolistna oraz bardzo rzadki kruszczyk błotny.
    Podstawowym zagrożeniem dla storczyków jest zmiana stosunków wodnych (melioracje torfowisk) oraz zarastanie ich naturalnych siedlisk przez zarośla wierzbowe. Powoduje to ograniczenie liczby osobników, a docelowo może doprowadzić do ich całkowitego zaniku. Dlatego konieczne jest w takich sytuacjach prowadzenie zabiegi czynnej ochrony przyrody, którą Nadleśnictwo Polanów realizuje wspólnie z naukowcami z Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi - - JM Panem Rektorem dr. hab. inż. Zbigniewem Osadowskim, prof. AP, dr. hab. Zbigniewem Sobiszem, prof. AP, dr. hab. Tomaszem Hetmańskim, prof. AP oraz dr. Konradem Wiśniewskim.
Działania ochronne polegają na spowolnieniu odpływu wód z torfowiska poprzez zamontowanie zastawek na rowach melioracyjnych. Efektem tych działań jest podniesienie się wód gruntowych oraz zatrzymanie procesu zarastania zaroślami wierzbowymi.

Przypominamy, że wszystkie gatunki storczyków występujące w Polsce objęte są ochroną prawną. Ze względu na zagrożenie wyginięciem niektóre gatunki wpisane są do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.
Zobacz filmik: https://drive.google.com/file/d/1DkMyb2Rf0OChDweBQ-m4NqCH9Zs1R2b9/view?usp=sharing

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o powyższym temacie i wielu innych oraz zajmować się ochroną przyrody zapraszamy na kierunki biologia i ochrona środowiska w IBiNoZ przy ul. Arciszewskiego 22.
Więcej informacji:
Obejrzyj ulotkę informacyjną: www.apsl.edu.pl/informator
Szczegóły rekrutacyjne: www.rekrutacja.apsl.edu.pl
Czekamy właśnie na Ciebie!

Znajdziesz nas tutaj