Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Akademia wobec braku darmowej komunikacji miejskiej dla studentów i doktorantów

Akademia wobec braku darmowej komunikacji miejskiej dla studentów i doktorantów

Rektor AP dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP,  reprezentując opinię społeczności akademickiej, w tym przede wszystkim rozżalenie Studentów i Doktorantów  decyzją Rady Miasta Słupska o niepodjęciu uchwały dotyczącej  bezpłatnej komunikacji miejskiej,  przedłożył na ręce Pani Przewodniczącej Beaty Chrzanowskiej pismo z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Taka forma wsparcia studentów i doktorantów Akademii przez miasto z pewnością przedstawiłaby Słupsk jako miejsce przyjazne ludziom młodym, którzy mogliby tutaj realizować swoje plany edukacyjne oraz zawodowe.

       Jednocześnie władze Uczelni składają podziękowania dla wszystkich Radnych,  Przyjaciół i Ambasadorów Akademii Pomorskiej w Słupsku,  którzy poparli tę inicjatywę, licząc na realizację wspólnych przedsięwzięć Uczelni i Miasta na rzecz rozwoju naszego regionu i dla dobra społeczności lokalnej, w tym będącej jej częścią społeczności akademickiej.

Znajdziesz nas tutaj