Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Aktualności Serwisu

Zaproszenie na konferencję o prawach kobiet

Zaproszenie na konferencję o prawach kobiet

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej"Prawa kobiet – dawniej i dziś. W stulecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce."

Katedra Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Kołem Naukowym Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawa kobiet–dawniej i dziś. W stulecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce”, która odbędzie się 12 czerwca br. w Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Boh. Westerplatte 64. Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezydenta Słupska Roberta Biedronia, JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP oraz Prorektora ds. Nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku dra hab. inż. Aleksandra Astela, prof. AP. 

          Rok 1918 przyniósł nie tylko odrodzenie państwa polskiego, ale także przyznanie Polkom czynnego i biernego prawa wyborczego. Setna rocznica wprowadzenia ustawy, na mocy której kobiety uzyskały prawo do głosowania w wyborach do polskiego parlamentu, przypada 28 listopada 1918 r. Wtedy to Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret wyborczy, w którym – w wyniku zabiegów sufrażystek i w uznaniu silnego zaangażowania Polek w działalność narodowowyzwoleńczą – umieszczono zapis, że „wyborcą jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci”. Pierwsze wybory, w których brały udział kobiety i w wyniku których do sejmu wybrano osiem posłanek, odbyły się 26 stycznia 1919 roku. Zatem, choć prawa kobiet i udogodnienia dla nich są dziś postrzegane jako niepodważalne i stale obecne w przestrzeni publicznej, warto jest przypominać, że nie zawsze tak było oraz rozmawiać na temat dzisiejszej sytuacji kobiet, ich roli i problemów. Tematyka konferencji będzie skupiała się wokół kilku grup tematycznych. Jedna z nich dotyczy długiej drogi kobiet do uzyskania praw wyborczych. Trzeba przyjrzeć się, jak wyglądała sytuacja kobiet na przestrzeni wieków, jakie miały prawa w różnych epokach, w jakim zakresie i w jakim charakterze zaistniały w przestrzeni publicznej, w jakim wymiarze sprawowały władzę czy też pełniły funkcje społeczne, a nawet czy pojawiały się na polach bitew i jakimi metodami walczyły o swoje prawa. Należy też przypominać, że kobiety mają zasługi i osiągnięcia w każdej niemal dziedzinie życia, dlatego celem konferencji jest zastanowienie się, jak obecnie postrzegane są kobiety w przestrzeni publicznej w aspekcie socjologicznym, politycznym i kulturowym, jakie rolę pełnią w społeczeństwie oraz jakie role najchętniej się im przypisuje, a także jakie powinny być podejmowane kierunki działań dla budowania właściwie obrazu działalności kobiet oraz ich aktywizacji zawodowej, społecznej, a także politycznej. Kolejnymi grupami zagadnień, którym poświęcone będą obrady, będą te mówiące o  postrzeganiu kobiety w aspekcie filozoficznym i psychologicznym, poświęcone rolom, które kobiety pełniły poprzez wieki, a także dotyczące sytuacji kobiet przed i po uzyskaniu praw wyborczych.

       Częścią konferencji będzie też dyskusja panelowa prowadzona z udziałem znanych w regionie kobiet, działających w sferze samorządności, przedsiębiorczości oraz nauki. Zakończenie konferencji organizatorzy planują na godzinę 16.35.

 

image alt text

 

image alt text

Katedra Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku

Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki

 

Formularz Zgłoszeniowy

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Prawa kobiet – dawniej i dziś.W stulecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce

Słupsk, 12-13 czerwca 2018 r.

Akademia Pomorska ul. Westerplatte 64

 

Imię i nazwisko:

Tytuł/ stopień naukowy:

Afiliacja (uniwersytet, instytucja):

Tytuł referatu: ………………………………………………………………………………..  ( w mailu proszę napisać krótki abstrakt – do 150 słów)

Adres do korespondencji:

Adres mailowy:                                                                   Telefon:

 

Darowizny  i wpłaty:

Uczestnictwo czynne: 200 zł, słownie dwieście złotych

Uwaga: Wpłaty należy dokonywać po zaakceptowaniu abstraktu

Akademia Pomorska, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

Nr konta  02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

W tytule wpłaty proszę o podanie w następującej kolejności:

- numer subkonta: 249-535- imię i nazwisko uczestnika- nazwa Instytucji dokonującej wpłaty (NIP)- nazwa konferencji: Prawa KObiet-Dawniej i Dziś

 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: konferencjaprawakobiet@gmail.com

Data i podpis

 

 

Znajdziesz nas tutaj