Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na konferencję naukową w Akademii Pomorskiej

Zaproszenie na konferencję naukową w Akademii Pomorskiej

Zapraszamy serdecznie na pierwszą Konferencję Naukową Katedry Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku

nt. ZMIANY NA RYNKU PRACY - PERSPEKTYWA PRACODAWCY I PRACOWNIKA w dniu 14 września 2018 roku, ul Kozietulskiego 6-7, Aula 3 (III piętro) w godzinach 9. 00. 15.30.

PROGRAM KONFERENCJI

Założenia konferencji

Rynek pracy przekształca się z rynku pracodawcy w rynek pracownika. Zjawisko to jest nowe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, ma charakter rozwojowy i determinuje problemy firm w pozyskaniu i utrzymaniu kapitału ludzkiego, zapewniającego im konkurencyjność. Jest ono wynikiem szeregu uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i organizacyjnych oraz rodzi wiele problemów. Zachodzące współcześnie istotne przekształcenia w obszarze stosunków pracy, automatyzacji i cyfryzacji procesów wytwórczych, modeli karier zawodowych, re-definicji wartości organizacyjnych – to tylko wybrane przesłanki dalszych zmian rynku pracy. Zdiagnozowaniu obecnej sytuacji i poszukiwaniu rozwiązań optymalnych dla biznesu, będzie poświęcona konferencja naukowa.  Serdecznie zapraszamy do Słupska, który w połowie  września oferuje atrakcje pobytu nad polskim Bałtykiem – już bez zgiełku turystycznego, a za to z możliwością inspirującej  wymiany  myśli i  refleksji naukowej.

Do pobrania:

Zaproszenie na konferencję i formularz rejestracyjny

Więcej w informacji na stronie www konferencji

Znajdziesz nas tutaj