Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zapraszamy na studia do naszej Uczelni

Zapraszamy na studia do naszej Uczelni

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią to specjalność na kierunku pedagogika w Akademii Pomorskiej w Słupsku,

dzięki której absolwenci mogą podjąć pracę jako pedagodzy i wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i profilaktycznych. Są oni przygotowani do pracy z młodymi i dorosłymi ludźmi niedostosowanymi społecznie.

        Studenci tej specjalności w trakcie kształcenia zdobywają wiedzę w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej, jak również wiedzę dotyczącą funkcjonowania instytucji życia społecznego związanych z resocjalizacją oraz poznają podstawy prawne tych instytucji. Dzięki temu mogą poddać analizie uwarunkowania zjawisk związanych z różnymi formami niedostosowania społecznego, a także wykorzystać odpowiednie formy wsparcia społecznego oraz podjąć działania profilaktyczne i resocjalizacyjne. Zdobywają oni również umiejętności dotyczące diagnozowania problemów oraz kompetencje w zakresie wdrażania metod, technik i nowatorskich strategii oddziaływań związanych z niedostosowaniem społecznym.

Zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej: https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Studia-1-stopnia/Pedagogika/Pedagogika-resocjalizacyjna-z-socjoterapia

Znajdziesz nas tutaj