Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zapraszamy na studia do naszej Uczelni– nowości w ofercie rekrutacyjnej

Zapraszamy na studia do naszej Uczelni– nowości w ofercie rekrutacyjnej

Rozwój technologii we współczesnym świecie sprzyja procesom, w ramach których wzrasta zagrożenie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni komunikacji. Nowe kierunki w naszej Uczelni –

przeznaczone są dla osób interesujących się zwalczaniem nowoczesnych form przestępczości, np. cyberprzemocy czy cyberterroryzmu, a także przestępstw dotyczących systemów teleinformatycznych, handlu w sieci oraz dla osób wiążących swoją zawodową przyszłość z bezpieczeństwem informacji, z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych.

Oferta pracy w:

  • wymiarze sprawiedliwości
  • służbach mundurowych (policja, siły zbrojne)
  • administracji samorządowej (zadania dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego)

Zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej!

Znajdziesz nas tutaj