Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zapraszamy na studia do naszej Uczelni

Zapraszamy na studia do naszej Uczelni

Filologia angielska – translatoryczna to specjalność na kierunku filologia angielska w Akademii Pomorskiej w Słupsku,

która umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego oraz teorii i praktyki translatorskiej.

Studenci tej specjalności poznają podstawy teorii translacji oraz zdobędą wiedzę w zakresie historii, literatury, realiów społecznych i kulturowych angielskiego obszaru językowego, a także nabędą umiejętności stosowania metajęzyka współczesnego literaturoznawstwa i lingwistyki. Rozwiną oni także kompetencje w zakresie tłumaczeń różnego rodzaju mówionych i pisanych tekstów z obszaru kulturowego języka angielskiego. Perspektywy zawodowe absolwentów tej specjalności są związane m.in. z międzynarodowymi korporacjami i instytucjami finansowymi, biurami tłumaczeń, przedstawicielstwem firm międzynarodowych i wydawnictwami.

Zapraszamy na studia do naszej Uczelni: https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Studia-1-stopnia/Filologia-angielska/Filologia-angielska-translatoryczna

Znajdziesz nas tutaj