Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej

Zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej

Przyroda (nauczycielska) to specjalność na kierunku biologia w Akademii Pomorskiej w Słupsku,

na której głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do nauczania przedmiotu przyroda w szkołach podstawowych oraz rozszerzenie dotychczas posiadanych przez nich wiadomości przyrodniczych.

Studenci zdobywają tu podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania przyrody oraz poznają sposoby wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Są oni przygotowani do przekazywania uczniom przekrojowej wiedzy z różnych dziedzin świata przyrody, zapoznania ich z metodami badawczymi wykorzystywanymi w naukach przyrodniczych oraz wykorzystania zaplecza doświadczalnego w procesie nauczania. Absolwenci posiadają usystematyzowaną i uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw merytorycznych przyrodoznawstwa, jak i umiejętności praktyczne dotyczące współczesnych technik uczenia oraz sposobów integracji wiedzy przyrodniczej i humanistycznej.

Serdecznie zapraszamy do Akademii Pomorskiej.

https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Studia-1-stopnia/Biologia/Przyroda-nauczycielska

Znajdziesz nas tutaj