Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej - ekotechnologie

Zapraszamy na studia do Akademii Pomorskiej - ekotechnologie

Ekotechnologie – odnawialne źródła energii to specjalność na kierunku fizyka techniczna (inż.) w Akademii Pomorskiej w Słupsku, która ma charakter interdyscyplinarny, łączący zagadnienia dotyczące energetyki z inżynierią środowiska.

W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę techniczną i przyrodniczą umożliwiającą rozwiązywanie zadań projektowych i wykonawczych. Wiedza ta dotyczy wybranych działów matematyki, fizyki, chemii, biologii i nauk o ziemi w zakresie potrzebnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii. Studenci nabywają również umiejętności dotyczących krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i oceny istniejących rozwiązań technicznych (urządzeń, obiektów, systemów) wykorzystywanych przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dokonują oni także identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Studia te przygotowują specjalistów do wykonywania zadań inżynierskich o różnym charakterze, np. inwestycyjnym czy eksploatacyjnym, które dotyczą urządzeń, a także instalacji i obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Perspektywy zawodowe są tu związane z przedsiębiorstwami zajmującymi się wytwarzaniem i obrotem energią, a także z doradztwem na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi.

Zapraszamy serdecznie na studia do Akademii Pomorskiej w Słupsku: https://rekrutacja.apsl.edu.pl/Rekrutacja/Oferta/Studia-1-stopnia/Fizyka-techniczna-inz./Ekotechnologie-odnawialne-zrodla-energii

Znajdziesz nas tutaj