Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zapraszamy na nowe studia podyplomowe Mediacje i negocjacje w szkole

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe Mediacje i negocjacje w szkole

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (licencjackie/magisterskie): nauczyciele, pedagodzy,  psycholodzy zainteresowani efektywnym rozwiązywaniem konfliktów oraz wychodzenia z sytuacji kryzysowych związanych z konfliktami powstającymi w grupach i zespołach społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem środowisk oświatowych – w tym szkoły).

Absolwent jest osobą posiadającą pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz posiada praktyczną umiejętność działań mediacyjnych i negocjacyjnych.

Absolwent jest wyposażony w:

1.      wiedzę obejmującą:

·        podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego (przebieg mediacji, zasady mediacji, rola mediatora, wskazania i przeciwwskazania stosowania mediacji, etyka zawodowa mediatorów oraz standardy prowadzenia mediacji)

·        psychologiczne  mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, a także teoria negocjacji i pojęć negocjacyjnych

·        prawne regulacje pracy mediatora

2.     umiejętności dotyczące:

·        praktycznego treningu mediacji

·        prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami

·        prowadzenia sesji mediacyjnych

·        dokonania analizy i diagnozy konfliktu

·        wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami

·        współpracy z innymi specjalistami

·        autoanalizy własnych działań

Kontakt:

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
tel. 59 84 05 924
e-mail: instytutpedagogiki@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj