Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zapraszamy na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Zapraszamy na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Uwaga, ostatnie miejsca! Zapraszamy wychowawców, pedagogów, nauczycieli wszystkich etapów kształcenia i specjalności oraz studentów drugiego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym na Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Reprezentujemy wysoki poziom kształcenia wraz z odpowiednimi warunkami: istnieją pracownie specjalistyczne, np. pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także pracownia artystyczna. Zajęcia będą odbywały się przez trzy semestry w Słupsku w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych co dwa tygodnie.

            Cel studiów. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacz Podyplomowych Studiów Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna otrzyma wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu podjęcie pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole podstawowej na poziomie klas I – III oraz w placówkach żłobkowych jako wychowawca. Wartością dodatkową nabytej wiedzy i umiejętności jest możliwość wykorzystania ich do profesjonalnego zaprojektowania i wdrożenia planu uruchomienia własnej placówki edukacyjnej.

          Proces kształcenia trwa 3 semestry zgodnie z programem studiów, którego strukturę stanowią trzy obszary kształcenia:

  1. Przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu (edukacja przedszkolna) oraz do kształcenia w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
  2. Dydaktyka szczegółowa zajęć w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej.
  3. Przygotowanie warsztatowe i praktyka pedagogiczna (w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej).
  4. Koszt: 1.400,00 PLN za semestr (możliwość płatności w ratach)
  5. Komplet dokumentów, tj. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwa zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego, podanie i kwestionariusz osobowy (pliki dostępne są na stronie REKRUTACJI http://www.apsl.edu.pl/oferta_podyplomowe-do_pobrania.php) należy składać na adres:

Kontakt:

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
Sekretariat (pokój 225)
Tel. 600 445 778
e-mail: jolanta.maciag@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj