Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zakończenie projektu „Ryby, stres, środowisko” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Zakończenie projektu „Ryby, stres, środowisko” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

W dniu 24 i 25 maja br. w ramach XV Bałtyckiego Festiwalu Nauki odbyły się warsztaty pt. „Ryby, stres, środowisko”. Zajęcia zostały zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pomysłodawcą i wykonawcą zadania jest Pani dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. AP z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska naszej Uczelni.

W projekcie wzięło udział 42 uczniów i uczennic klas licealnych o profilu chemiczno-biologicznym z miasta Słupska. Celem projektu była realizacja warsztatów edukacyjnych na temat stylu życia i zachowań korzystnych dla człowiek i środowiska wodnego. Zajęcia przyczyniły się do zwiększenia w uczestnikach świadomości zachodzących zmian w środowisku oraz poczucia wpływu i odpowiedzialności za kształtowanie najbliższego otoczenia przyrodniczego.

Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wyniósł 6 686,03 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyniosła 5 000 zł.

Znajdziesz nas tutaj