Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Studentów i Doktorantów  „Youth and Progress of Biology”

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Studentów i Doktorantów „Youth and Progress of Biology”

W dniach 10-12 kwietnia 2018 r. we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja

            Naukowa dla Studentów i Doktorantów „Youth and Progress of Biology”, poświęcona 185-tej rocznicy urodzin prof. Benedykta Dybowskiego. Współorganizatorem konferencji był Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku. W spotkaniu naukowym uczestniczyli JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP, mgr Lucyna Klein z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych, mgr Marcin Stec z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska oraz studenci kierunku Biologia – Marlena Witaszek i Paweł Pażontka-Lipiński.

            Podczas oficjalnego otwarcia konferencji przybliżono uczestnikom biografię i dorobek naukowy prof. Benedykta Dybowskiego. Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP wygłosił referat pt.: Hot springs of the Baikal region of Siberia. Uczestnicy konferencji wysłuchali również wystąpień naukowców z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka oraz z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po zakończeniu sesji plenarnej, goście mogli zwiedzić zabytkową bibliotekę Uniwersytetu Lwowskiego oraz obejrzeć wystawę oryginalnych wydań książek autorstwa prof. Dybowskiego.

            Drugiego dnia konferencji odbyły się prelekcje uczestników w ramach dziesięciu sekcji tematycznych. W sekcji Ekologii mgr Lucyna Klein przedstawiła referat przygotowany wspólnie z dr hab. inż. Anną Jarosiewicz, prof. AP pt.: Changes in municipal solid waste management in Słupsk City (north Poland). Mgr Marcin Stec wystąpił z prezentacją zatytułowaną: Active ingredients of Sun protectors - effect on environment and living organisms. Współautorem ww. referatu był Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP. Wystąpienia asystentów z Akademii Pomorskiej zostały nagrodzone ex æquo trzecim miejscem w konkursie na najlepsze wystąpienie ustne w sekcji Ekologii.

            W sekcji Biochemii wystąpili magistranci dr Haliny Tkachenko – Marlena Witaszek oraz Paweł Pażontka-Lipiński. Referaty wygłoszone przez studentów dotyczyły oceny działania antyoksydacyjnego i antybakteryjnego oraz oceny poziomu markerów biochemicznych (oksydacyjna modyfikacja białek, całkowita zdolność antyoksydacyjna, peroksydacja lipidów) w tkance mięśniowej pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walbum) oraz we krwi koni po inkubacji in vitro z ekstraktami z wybranych gatunków roślin tropicznych i subtropicznych (Coelogyne huettneriana Rchb.f., Sansevieria Thunb., Ficus benjamina L., Camellia japonica L., Begonia L., Thymus L.). Referat Marleny Witaszek został nagrodzony wyróżnieniem. Paweł Pażontka-Lipiński zajął drugie miejsce w konkursie na najlepsze wystąpienie w sekcji Biochemii.

            Pracownicy oraz studenci Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki zorganizowali kilka wycieczek, podczas których uczestnicy konferencji podziwiali zabytki Lwowa oraz zdobyli wiele ciekawych informacji dotyczących historii miasta. Prof. Vitaliy Honcharenko oprowadził gości z Akademii Pomorskiej po Starym Mieście. Podczas całego pobytu we Lwowie prelegenci zwiedzili m.in.: katedrę ormiańską, katedrę łacińską, świątynię grekokatolicką, Muzeum Historyczne w Arsenale Miejskim, Uniwersytet Medyczny, Ogród Botaniczny Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki i Cmentarz Łyczakowski. Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP oraz asystenci ze Słupska wybrali się do Opery Lwowskiej, gdzie obejrzeli balet „Don Kichot”.

            Asystenci i studenci Akademii Pomorskiej wrócili do Słupska z nową wiedzą, bezcennymi doświadczeniami oraz z niezapomnianymi wspomnieniami.

Znajdziesz nas tutaj