Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Wystawa rzeźb w Galerii Akademickiej

Wystawa rzeźb w Galerii Akademickiej

15 stycznia 2018 roku w Galerii Akademickiej naszej Uczelni odbył się wernisaż rzeźb pt. Who are the angels between us? Na tę wystawę zaprosili Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP oraz Pracownicy Biura ds. Nauki wraz z dr Marią Aleksandrovich, Kierownikiem Zakładu Psychologii Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, w imieniu autorów prac – studentów programu Erasmus+, wymiany semestralnej z Ukrainą oraz studentów kierunku pedagogika, specjalność psychopedagogika II SDS.

 

Prezentowane figury aniołów zostały wykonane przez studentów metodą Powertex w ramach zajęć pt. Psychologia twórczości / Psychology of Creativity, prowadzonych przez dr Marię Aleksandrovich. Gościom i autorom pięknych prac dziękujemy za przybycie i z zapraszamy do Galerii Akademickiej.

Zob. zdjęcia z wystawy

Znajdziesz nas tutaj