Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Wizyty studyjne naszych studentów/Zdobądź K2!

Wizyty studyjne naszych studentów/Zdobądź K2!

W dniu 19 kwietnia br. w ramach projektu „Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje na Akademii Pomorskiej w Słupsku”/

Program Operacyjny:  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 została zorganizowana wizyta do Centrum Integracji Społecznej w Słupsku. Pani Monika Zenik-Krupień przedstawiła koncepcję funkcjonowania ośrodka i wdrażane projekty.

        W dniach od 23 kwietnia do 26 kwietnia 2018 br. odbyły się kolejne dwudniowe wizyty studyjne w niekonwencjonalnych placówkach szkolnych. W wyjeździe wzięła udział grupa studentów trzeciego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o specjalizacji nauczycielskiej Edukacja elementarna z językiem angielskim oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją i przedstawiciele specjalizacji nienauczycielskiej na kierunku Pedagogika. 

             Spotkania zostały zorganizowane przez dr Jolantę Maciąg, Instytutowego Koordynatora Merytorycznego. Pierwsze wyjazdowe spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Radowie Małym w woj. zachodniopomorskim. To szkoła o niespotykanej przestrzeni, zaprojektowanej z namysłem za sprawą Pani Dyrektor Ewy Radanowicz i przy współudziale całego zespołu nauczycielskiego. Przykładem tego jest choćby długi szeroki korytarz szkolny, który został zamieniony w barwną parkową aleję. Pracownie tematyczne, zorganizowane w szkole, takie jak teatralna, podróży, kuchenna, witraży i ceramiki, to pomieszczenia zaaranżowane w taki sposób, by stworzyć atmosferę wspierającą proces uczenia się –  to przestrzeń budząca ciekawość, dająca możliwość doświadczania i kształtowania określonych kompetencji.

                  Druga wizyta odbyła się dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Moniki Rutkowskiej i Wicedyrektor Pani Joanny Płatek w Szkole Podstawowej w Mysiadle w województwie mazowieckim. To właśnie Pani Joanna Płatek przygotowała naszą wizytę studyjną od strony merytorycznej, ukazując wieloaspektowość realizowanych projektów edukacyjno-wychowawczych w placówce szkolnej. Studenci AP w Słupsku mieli możliwość obserwacji zajęć edukacyjnych i świetlicowych w różnych grupach wiekowych oraz uczestniczyli w prelekcjach prowadzonych przez specjalistów z terapii pedagogicznej oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Szkoła charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem przestrzennym, szerokimi, przeszklonymi korytarzami czy też ogrodami na dachu szkoły. Takie elementy zintegrowanej infrastruktury tworzą niezwykły obraz architektoniczny. W wizycie studyjnej uczestniczyła także dr Dorota Kiełb-Grabarczyk/kierownik projektu.

 

 

Znajdziesz nas tutaj