Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
W dniu 31 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS) oraz aplikacji towarzysząc...

W dniu 31 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS) oraz aplikacji towarzysząc...

W spotkaniu uczestniczyły Władze Naszej Uczelni, Dziekani Wydziałów oraz pracownicy.

Podczas spotkania Pani Dr Janina Mincer - Daszkiewicz  – doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki, nauczyciel akademicki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiła oraz szczegółowo omówiła możliwości i praktyczne sposoby wykorzystania systemu USOS i aplikacji towarzyszących.

System USOS, który miałby zostać wdrożony na Akademii Pomorskiej, mógłby pomóc w utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych wspierających zarządzanie. Główne obszary zastosowań to m.in. dydaktyka (definiowanie przedmiotów, zajęć, programów, terminów zajęć itp.), obsługa toku studiów każdego studenta, drukowanie i obsługa elektronicznych legitymacji studenta, podania studenckie, w tym wnioski o pomoc socjalną, a także sprawozdawczość, wymiana studencka czy ankietyzacja.

Zob. zdjęcia ze spotkania

Znajdziesz nas tutaj