Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Uroczyste posiedzenie Senatu naszej Uczelni

Uroczyste posiedzenie Senatu naszej Uczelni

13 czerwca br. odbyło się uroczyste dwudzieste posiedzenie XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

z okazji Święta Uczelni, podczas którego nastąpiło przekazanie insygniów dziekańskich dr. hab. Przemysławowi Kowiańskiemu, prof. AP, Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu naszej Uczelni. W imieniu władz rektorskich naszej Uczelni i nowo wypromowanych doktorów złożono podziękowania Ich Promotorom za opiekę naukową i zaangażowanie, a także za życzliwą troskę i wsparcie młodych badaczy.

Zob.zdjęcia

Znajdziesz nas tutaj