Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Uroczyste posiedzenie Senatu naszej Uczelni

Uroczyste posiedzenie Senatu naszej Uczelni

13 czerwca br. odbyło się uroczyste dwudzieste posiedzenie XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

z okazji Święta Uczelni, podczas którego nastąpiło przekazanie insygniów dziekańskich dr. hab. Przemysławowi Kowiańskiemu, prof. AP, Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu naszej Uczelni. W imieniu władz rektorskich naszej Uczelni i nowo wypromowanych doktorów złożono podziękowania Ich Promotorom za opiekę naukową i zaangażowanie, a także za życzliwą troskę i wsparcie młodych badaczy.

Zob.zdjęcia

Znajdziesz nas tutaj