Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Umowy w ramach projektu SOA

Umowy w ramach projektu SOA

Zespół Zarządzający Projektem „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” informuje, że w dniu 25.01.2018 zostały podpisane pierwsze umowy na roboty budowlano-remontowe w ramach projektu.

 

JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP podpisał umowy z Tomaszem Daszczyńskim i Maciejem Daszczyńskim, wspólnikami spółki cywilnej MTD BUDOWNICTWO S.C. Tomasz i Maciej Daszczyński z siedzibą w Słupsku, na remonty sal wykładowych i laboratoryjnych w budynku Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Wydziału Filologiczno-Historycznego i Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego przy ul. Arciszewskiego 22a, a także remont wybranych pomieszczeń Instytutu Muzyki oraz Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych przy ul. Partyzantów 27 oraz remont wybranych pomieszczeń Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bohaterów Westerplatte 64. Wszystkie remonty potrwają sto dni roboczych od 25.01.2018.

Zob. zdjęcia z podpisania umów

Znajdziesz nas tutaj