Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Udział w uroczystościach 90-lecia Kazachskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego

Udział w uroczystościach 90-lecia Kazachskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego

W dniach 23-29 maja 2018 roku w Kazachskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Abaja gości Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

naszej Uczelni dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP. Pani Prorektor bierze  udział w uroczystościach jubileuszowych 90-lecia Uniwersytetu, a także uczestniczy w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Problemy poetyki i wersyfikacji" z przedstawionym w obradach plenarnych referatem.

      Podczas spotkania Prof. Danuty Gierczyńskiej z władzami Kazachskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego omówiono m.in. współpracę w zakresie Programu Podwójnego Dyplomu i złożenie sprawozdania z dotychczasowej współpracy. Oprócz tego nawiązano współpracę ze Wschodniokazachskim Uniwersytetem Państwowym z Ust'-Kamienogorska.

Zob.zdjęcia

Znajdziesz nas tutaj