Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Szkolenie dotyczące nowej ustawy - Konstytucji dla Nauki

Szkolenie dotyczące nowej ustawy - Konstytucji dla Nauki

19 października br. w godz. 9:00-13:00 w Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 odbyło się szkolenie dotyczące nowej ustawy

– Konstytucji dla Nauki z Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Marcinem Czają. Gościem specjalnym był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Minister Piotr Müller. W spotkaniu tym uczestniczyły władze rektorskie, dziekańskie, instytutowe oraz członkowie Senatu naszej Uczelni.

Zapraszamy do fotogalerii:

Znajdziesz nas tutaj