Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Szkolenia specjalistyczne w ramach Projektu SOA

Szkolenia specjalistyczne w ramach Projektu SOA

Akademia Pomorska w Słupsku przystępuje do organizacji szkoleń specjalistycznych w zakresie podnoszenia kwalifikacji praktycznych dla nauczycieli akademickich w ramach Projektu SOA.

 

 

Zapraszamy nauczycieli Akademii Pomorskiej w Słupsku, którzy posiadają wykształcenie co najmniej z obszaru wiedzy związanego z jednym z kierunków modyfikowanych w ramach Projektu SOA: Bezpieczeństwo narodowe, Fizjoterapia, Ochrona Środowiska, Fizyka techniczna, Edukacja techniczno-informatyczna, Matematyka, do zdobycia nowych umiejętności praktycznych.

Wniosek rekrutacyjny na szkolenie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2018 r. do godz. 14.30 w Biurze Projektu przy ul. Arciszewskiego 22 A, budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego, pokój 14.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji nauczycieli akademickich na szkolenia znajdują się w zakładce SOA/Szkolenia

Znajdziesz nas tutaj