Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Spotkanie z firmą COMARCH HEALTHCARE

Spotkanie z firmą COMARCH HEALTHCARE

8 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie z firmą COMARCH HEALTHCARE. W trakcie spotkania, które zgromadziło przedstawicieli ośrodków medycznych, specjalistów z branży IT oraz naukowców, dyskutowano nad możliwością efektywnej współpracy w realizacji projektów badawczo-rozwojowych związanych z możliwością prowadzenia zdalnej diagnostyki pacjentów.

Przedstawiono koncepcję projektu „Miasto Zdrowia”, który stanowi unikalny przykład platformy usługowo-informatycznej składającej się z zestawu wzajemnie współpracujących aplikacji i systemów informatycznych dedykowanych zapewnieniu kompleksowej opieki zdrowotnej od momentu narodzin przez całe życie. Jeden z kluczowych elementów dyskusji dotyczył możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych z uwzględnieniem mieszkańców subregionu,  firm komercyjnych oraz przedstawicieli administracji samorządowej i świata nauki.

Zob. fotorelację ze spotkania

Znajdziesz nas tutaj