Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Spotkanie podsekretarza stanu w MNiSW Piotra Müllera z władzami Uczelni i jednostek AP

Spotkanie podsekretarza stanu w MNiSW Piotra Müllera z władzami Uczelni i jednostek AP

19 marca br. odbyło się spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Müllera z władzami Akademii Pomorskiej oraz z władzami wydziałów, instytutów i katedr naszej Uczelni.

Poświęcone ono było poszczególnym zagadnieniom związanym z Ustawą 2.0, m.in. ewaluacji jakości działalności naukowej przeprowadzanej w ramach poszczególnych dyscyplin, nowemu podziałowi dyscyplin naukowych opartemu na klasyfikacji OECD oraz ścieżkom kariery naukowej i dydaktycznej w uczelni.

Zobacz zdjęcia

Znajdziesz nas tutaj