Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Słupski Ośrodek Akademicki

Słupski Ośrodek Akademicki

21 marca 2018 roku w Akademii Pomorskiej w Słupsku  odbyła się konferencja prasowa nt. Słupskiego Ośrodka Akademickiego

z udziałem Rektora Akademii Pomorskiej dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP,  Mirosława Kamińskiego – Prezesa Zarządu PARR S.A., Ewy Krzaczkowskiej – Dyrektor Słupskiego Inkubatora Technologicznego, Jana Czechowicza – Prezesa Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Ryszarda Kurpiela – Dyrektora Biura SIPH, Krzysztofa Białka – Dyrektora słupskiego oddziału Asseco Business Solutions i dr Agaty Sochaczewskiej  – przedstawiciela firmy OptiNav Sp. z o.o.

            Akademia Pomorska w Słupsku w partnerstwie ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową na Region Słupski oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt: Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA). Jego celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i regionalnego rynku pracy. Cele szczegółowe projektu obejmują m.in.: podniesienie jakości bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji kształcenia praktycznego poprzez modernizację i adaptację istniejącej infrastruktury na potrzeby specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego; podniesienie praktycznych kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej we współpracy z przedsiębiorcami – tu 28 wykładowców naszej Uczelni weźmie udział w szesnastu specjalistycznych szkoleniach.  Kolejnym celem jest  zwiększenie efektywności współpracy uczelni z przedsiębiorcami poprzez ich zaangażowanie w modyfikację programów kształcenia i bezpośrednio w proces dydaktyczny.

            W stażach organizowanych przez 21 firm z  naszego regionu i ze Słupska w ramach projektu SOA bierze udział 45 wykładowców z Akademii Pomorskiej. W modyfikacji programów kształcenia w ramach tego projektu bierze udział 25 pracowników dydaktycznych z naszej Uczelni; zaangażowanych jest tu  29 firm ze Słupska i naszego regionu.

Zobacz zdjęcia z konferencji

Znajdziesz nas tutaj