Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Projekt pt. „Akademia Pomorska 5 plus - rozwój dla jakości!”

Projekt pt. „Akademia Pomorska 5 plus - rozwój dla jakości!”

Z wielką satysfakcją informujemy, że priorytetowy dla Uczelni projekt pt. „Akademia Pomorska 5 plus - rozwój dla jakości!” przeszedł pozytywnie etap negocjacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i wkrótce zostanie podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę 2 418 714,50 zł

W konkursie w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” w Osi III PO WER aplikowało 117 uczelni wyższych z całej Polski.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 listopada 2018 r. i obejmuje m.in.:

  • szkolenia dla kadry dydaktycznej z zakresu innowacji  dydaktycznych i języków obcych;
  • szkolenia dla kadry zarządczej wyższego i niższego szczebla;
  • szkolenia dla pracowników administracji;
  • staże krajowe i zagraniczne dla kadry naukowo-dydaktycznej;
  • wsparcie rozwoju Akademickiego Biura Karier;
  • otworzenie nowych kierunków studiów: dietetyka, logopedia, logistyka oraz zarządzanie prowadzone w języku angielskim.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby Uczelni w zakresie jej dalszego rozwoju oraz zapotrzebowanie płynące z rynku pracy w kontekście uruchomienia nowych kierunków studiów. Prowadzi do kompleksowego zwiększenia jakości i efektywności kształcenia i uczyni naszą Uczelnię jeszcze bardziej atrakcyjną dla studentów.

Znajdziesz nas tutaj