Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Projekt „Akademia	Przedszkolaka”

Projekt „Akademia Przedszkolaka”

26 marca br. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku podpisał wniosek o dofinansowanie projektu „Akademia Przedszkolaka”.

Projekt ten będzie realizowany z naszym Partnerem – Urzędem Gminy Potęgowo. W imieniu Partnera wniosek podpisał wójt Gminy Potęgowo – Dawid Litwin. Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkola w Potęgowie oraz oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Łupawie i w Skórowie.Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u dzieci oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.Projekt zakłada także objęcie wsparciem nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez organizacje warsztatów i kursów kwalifikacyjnych, a także przeprowadzenie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych.Planowana jest modernizacja i adaptacja pomieszczeń w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Łupawie poprzez wydzielenie dodatkowej sali dydaktycznej i stołówki. Ponadto przewidziany jest zakup specjalistycznych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych do wszystkich placówek przedszkolnych i wyposażenie placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Łupawie i w Skórowie. Realizatorem tych przedsięwzięć ze strony naszej Uczelni będzie Instytut Pedagogiki. Termin realizacji projektu: 01.11.2018-29.02.2020. Całkowita wartość projektu: 1 203 310,25 zł. Trzymamy kciuki za pozytywne rozstrzygnięcie konkursu!

Znajdziesz nas tutaj