Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Prezentacja Ustawy 2.0

Prezentacja Ustawy 2.0

22 stycznia 2018 roku JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP wraz z Prorektorem ds. Nauki dr. hab. inż. Aleksandrem Astelem, prof. AP biorą udział w prezentacji projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” w Warszawie.

Projekt ustawy przedstawi  Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Jarosław Gowin.

Transmisja z auli warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych rozpocznie się o godzinie 12:00:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/prezentacja-projektu-ustawy-transmisja.html

Zob. fotorelację z obrad: 

Znajdziesz nas tutaj