Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Podpisanie umowy w ramach SOA

Podpisanie umowy w ramach SOA

Zespół Zarządzający Projektem „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” informuje, że w dniu 30.01.2018 została podpisana umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-remontowymi w ramach projektu.

image alt text

JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dra hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, podpisał umowę z firmą Development Design Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Kopernika 25/2.

Znajdziesz nas tutaj