Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Oświadczenie

Oświadczenie

Akademia Pomorska w Słupsku pragnie zdementować informacje pojawiające się w mediach społecznościowych

dotyczące strategicznego zaangażowania w organizację imprezy pn. Dzień Mieszkańca Gminy Słupsk. Akademia Pomorska nie ponosi w związku z tym jakiejkolwiek odpowiedzialności za incydent, do którego doszło pomiędzy grupą mieszkańców gminy a pracownikami firmy ochroniarskiej.

       Jednocześnie Akademia Pomorska w Słupsku informuje, że IV Słupski Festiwal Historyczny to cykliczna impreza, której organizatorem jest Instytut Historii i Politologii oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków AP w Słupsku. W bieżącym roku odbywała się ona w dniach 10-12 maja, a jej kulminacyjna część, zgodnie z harmonogramem, stanowiła jedynie część obchodów Dnia Mieszkańca Gminy Słupsk. Instytut Historii i Politologii AP w Słupsku wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Historyków AP w Słupsku był jedną z wielu instytucji prezentujących się podczas Dnia Mieszkańca Gminy Słupsk.

        Zgodnie z plakatami informacyjnymi, informacjami przekazanymi mieszkańcom gminy Słupsk za pomocą narzędzi teleinformatycznych, jak również informacjami medialnymi jako organizatora Dnia Mieszkańca Gminy Słupsk podaje się Gminę Słupsk oraz Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną.

       Akademia Pomorska w Słupsku w żaden sposób nie brała udziału w wyborze firmy ochroniarskiej zabezpieczającej to wydarzenie ani nie posiadała kompetencji do wydawania jakichkolwiek poleceń związanych z procesem zapewnienia bezpieczeństwa.

      Celem Akademii Pomorskiej w Słupsku, realizowanym podczas Dnia Mieszkańca Gminy Słupsk, były działania prospołeczne na rzecz edukacji mieszkańców oraz promocji kultury i tradycji.

Znajdziesz nas tutaj