Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa kobiet – dawniej i dziś. W stulecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa kobiet – dawniej i dziś. W stulecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawa kobiet – dawniej i dziś. W stulecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce”.

Katedra Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Kołem Naukowym Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawa kobiet–dawniej i dziś. W stulecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce”, która odbędzie się 12 czerwca br. w Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Boh. Westerplatte 64.

          Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezydenta Słupska Roberta Biedronia, JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP oraz Prorektora ds. Nauki Akademii Pomorskiej w Słupsku dra hab. inż. Aleksandra Astela, prof. AP.  

         Rok 1918 przyniósł nie tylko odrodzenie państwa polskiego, ale także przyznanie Polkom czynnego i biernego prawa wyborczego. Setna rocznica wprowadzenia ustawy, na mocy której kobiety uzyskały prawo do głosowania w wyborach do polskiego parlamentu, przypada 28 listopada 1918 r. Wtedy to Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret wyborczy, w którym – w wyniku zabiegów sufrażystek i w uznaniu silnego zaangażowania Polek w działalność narodowowyzwoleńczą – umieszczono zapis, że „wyborcą jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci”. Pierwsze wybory, w których brały udział kobiety i w wyniku których do sejmu wybrano osiem posłanek, odbyły się 26 stycznia 1919 roku. Zatem, choć prawa kobiet i udogodnienia dla nich są dziś postrzegane jako niepodważalne i stale obecne w przestrzeni publicznej, warto jest przypominać, że nie zawsze tak było oraz rozmawiać na temat dzisiejszej sytuacji kobiet, ich roli i problemów. Tematyka konferencji będzie skupiała się wokół kilku grup tematycznych. Jedna z nich dotyczy długiej drogi kobiet do uzyskania praw wyborczych. Trzeba przyjrzeć się, jak wyglądała sytuacja kobiet na przestrzeni wieków, jakie miały prawa w różnych epokach, w jakim zakresie i w jakim charakterze zaistniały w przestrzeni publicznej, w jakim wymiarze sprawowały władzę czy też pełniły funkcje społeczne, a nawet czy pojawiały się na polach bitew i jakimi metodami walczyły o swoje prawa. Należy też przypominać, że kobiety mają zasługi i osiągnięcia w każdej niemal dziedzinie życia, dlatego celem konferencji jest zastanowienie się, jak obecnie postrzegane są kobiety w przestrzeni publicznej w aspekcie socjologicznym, politycznym i kulturowym, jakie rolę pełnią w społeczeństwie oraz jakie role najchętniej się im przypisuje, a także jakie powinny być podejmowane kierunki działań dla budowania właściwie obrazu działalności kobiet oraz ich aktywizacji zawodowej, społecznej, a także politycznej. Kolejnymi grupami zagadnień, którym poświęcone będą obrady, będą te mówiące o  postrzeganiu kobiety w aspekcie filozoficznym i psychologicznym, poświęcone rolom, które kobiety pełniły poprzez wieki, a także dotyczące sytuacji kobiet przed i po uzyskaniu praw wyborczych.  

     Częścią konferencji będzie też dyskusja panelowa prowadzona z udziałem znanych w regionie kobiet, działających w sferze samorządności, przedsiębiorczości oraz nauki. Zakończenie konferencji organizatorzy planują na godzinę 16.35.

image alt text
image alt text

 

Znajdziesz nas tutaj