Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja w Instytucie Polonistyki

Nowa publikacja w Instytucie Polonistyki

           Efektem pracy podczas stypendium niemieckiej Fundacji Heinricha Hertza w Instytucie Slawistyki w Kolonii, które otrzymała dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP z Instytutu Polonistyki, jest „Korespondencja literatów kaszubskich do Ferdinanda Neureitera“ wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku w 2017 roku.

Celem tego stypendium było przepisanie z wersji rękopiśmiennej około 130 jednostek korespondencyjnych adresowanych do pochodzącego z Austrii Ferdinanda Neureitera, autora „Historii literatury kaszubskiej“. Książka Adeli Kuik-Kalinowskiej prezentuje opracowanie edytorskie listów, przygotowanie not biograficznych o poszczególnych autorach korespondencji oraz wstęp poświęcony sylwetce Ferdinanda Neureitera i korespondencji środowiska literatów kaszubskich.

Publikacja ukazuje trzy podstawowe aspekty: związki literackie kaszubsko-polsko-niemieckie; materiał źródłowy dla slawistyki współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem filologii zachodniosłowiańskich); postać Austriaka Ferdinanda Neureitera jako zbieracza, badacza i translatora literatury kaszubskiej i polskiej na język niemiecki.

 

image alt text

Znajdziesz nas tutaj