Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja naszego Wydawnictwa

Nowa publikacja naszego Wydawnictwa

Publikacja dra Lecha Chojnowskiego jest trzecią wydaną w Wydawnictwie Naukowym AP monografią poświęconą zagadnieniom bezpieczeństwa noszącą tytuł „Bezpieczeństwo międzynarodowe.

Syntetyczne ujęcie problematyki instytucjonalnych i organizacyjnych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego sprawia, że książka może być dogodnym źródłem wiedzy dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, a także osób zajmujących się tą problematyką zawodowo. Jednocześnie, w zależności od potrzeb, książka może także stanowić zachętę do dalszych, bardziej szczegółowych studiów, odnoszących się do poszczególnych zagadnień związanych z instytucjonalizacją bezpieczeństwa międzynarodowego.

Znajdziesz nas tutaj