Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Nowa publikacja Wydawnictwa Naukowego naszej Uczelni

Nowa publikacja Wydawnictwa Naukowego naszej Uczelni

Nakładem Wydawnictwa Naukowego naszej Uczelni ukazała się publikacja pod redakcją dr hab. Agnieszki Teterycz-Puzio, prof. AP oraz dra Wojciecha Bejdy  z Instytutu Historii i Politologii AP w Słupsku pt. „Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów”.

 

W pracy znajdują się artykuły przedstawicieli różnych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z wielu ośrodków akademickich polskich i krajów sąsiednich. Zawarte w książce teksty dotyczą dnia codziennego różnych grup społecznych w kontekście wszelkiego rodzaju zabaw, rozrywek, spędzania czasu wolnego, różnych form odpoczynku czy też aktywności fizycznej i umysłowej w dziejach krajów europejskich.

Znajdziesz nas tutaj