Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Międzynarodowa konferencja naukowa w Uniwersytecie Lwowskim

Międzynarodowa konferencja naukowa w Uniwersytecie Lwowskim

W dniach 9-11.042018 r. na zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową w Uniwersytecie Lwowskim

przebywał Rektor Akademii Pomorskiej dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, który wygłosił prelekcję podczas plenarnych obrad pt. Gorące źródła w regionie Bajkału na Syberii. W konferencji „Młodzież i postęp biologii” w Uniwersytecie Lwowskim uczestniczyli także z referatami Prorektor ds. Nauki naszej Uczelni dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP oraz studenci Marlena Witaszek i Paweł Pażontka-Lipiński z Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska.

            Podczas wizyty w Uniwersytecie Lwowskim i w Politechnice Lwowskiej  doszło do spotkania władz rektorskich naszej Uczelni i rektorów obu uczelni lwowskich. Podjęto na nich rozmowy związane z zacieśnianiem współpracy w ramach badań naukowych i wymiany studenckiej oraz dotyczące staży naukowych dla pracowników w uczelniach partnerskich.

Zobacz zdjęcia

Znajdziesz nas tutaj