Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa

W dniach 24-25 kwietnia br. zapraszamy serdecznie na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję – „50 lat emigracyjnej twórczości Henryka Grynberga”

- Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Sopotu. Współorganizatorem są Akademia Pomorska w Słupsku i Muzeum Emigracji w Gdyni. Partnerem w organizacji konferencji jest tu także Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Dwudniowa międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa "Henryk Grynberg: Half a Century of Émigré Writing” poświęcona jest twórczości Henryka Grynberga, który opuścił Polskę w 1967 roku i obecnie jest największym żyjącym pisarzem języka polskiego na emigracji. Konferencja zbiega się w czasie z pięćdziesiątą rocznicą Marca’68 i ma za zadanie podsumować, a zarazem zrewidować i uaktualnić stan badań nad dorobkiem autora „Żydowskiej wojny”. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Antony Polonsky (Brandeis University i University of Oxford), a wydarzeniem specjalnym będzie pokaz filmu „Miejsce urodzenia” w reżyserii Pawła Łozińskiego. Referaty będą wygłaszane w języku polskim i angielskim. 

image alt text

Znajdziesz nas tutaj