Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Cele zrównoważonego rozwoju w trzecim tysiącleciu: wyzwania dla nauk przyrodniczych”

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Cele zrównoważonego rozwoju w trzecim tysiącleciu: wyzwania dla nauk przyrodniczych”

W dniach 23-25 maja br. odbywa się w Państwowym Uniwersytecie Zasobów Biologicznych i Zasobów Naturalnych Ukrainy w Kijowie (NUBIP)

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Cele zrównoważonego rozwoju w trzecim tysiącleciu: wyzwania dla nauk przyrodniczych” poświęcona 120 rocznicy założenia Uniwersytetu, w której uczestniczy JM Rektor naszej Uczelni dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP.

Główne tematy konferencyjne zaprezentowane podczas obrad plenarnych i obrad w sekcjach dotyczą m.in. omówienia problemów, perspektyw i sposobów zapewnienia zrównoważonego rozwoju w kontekście globalnych i regionalnych wyzwań, transformacji społecznej i nowej rewolucji technologicznej, bioekonomii, zarządzania zasobami naturalnymi, ekologii, biotechnologii i problemów związanych z rozwojem systemów energetycznych oraz automatyki.

             JM Rektor AP w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski prowadził obrady w drugim dniu konferencji, podczas którego dyskutowano m.in. nad problemami dotyczącymi ochrony środowiska i poważnych zakłóceń w zakresie zrównoważonego rozwoju w wielu częściach świata, a także nad zagadnieniami jakości kształcenia przyszłych nauczycieli w zakresie transformacji społeczeństwa czy misją uniwersytetu w budowaniu państwowości.

               Podczas obrad podkreślono to, że odległość geograficzna nie stanowi żadnej przeszkody we współpracy międzyuczelnianej – świadczą o tym kontakty Akademii Pomorskiej i jej współpraca z Wydziałem Humanistycznym i Pedagogicznym NUBiP-u.

Zob.zdjęcia

Znajdziesz nas tutaj