Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Konstytucja dla Nauki

Konstytucja dla Nauki

1 sierpnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

oraz przepisy ją wprowadzające. Ta reforma szkolnictwa wyższego zakłada zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu i karierze naukowej. Nowa ustawa – Konstytucja dla Nauki – wejdzie w życie 1 października 2018 r.

Znajdziesz nas tutaj