Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Konkurs na stanowisko korektora

Konkurs na stanowisko korektora

Akademia Pomorska w Słupsku poszukuje pracownika na stanowisko: korektor

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków i umiejętności:

a) prowadzenie kontroli tekstu drukowanego przez wszystkie korekty:

            –          korekta odbitek szpaltowych,

            –          kontrola kolumn po złamaniu,

            –          rewizja ostateczna tekstu przed podpisaniem do druku,

            –          korekta ilustracji,

–          przygotowanie książki do druku,

b)  Sprzedaż gotówkowa książek w Wydawnictwie i na kiermaszach, a także pomoc przy sprzedaży wysyłkowej,

c) wspomaganie pracy składu komputerowego poprzez nanoszenie korekty na tekst.

d) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Wydawnictwa.

Wymagania i umiejętności:

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie w opracowywaniu tekstów w języku polskim, mile widziana umiejętność opracowywania tekstów w językach obcych,

- znajomość zasad przygotowywania bibliografii, przypisów, sporządzania wykazów i indeksów,- znajomość znaków korektorskich,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres,

- komunikatywność, dokładność, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania, punktualność.- dodatkowym atutem będzie znajomość zasad i umiejętność łamania tekstów w programach DPT

Oferowane warunki pracy:

- 2300 zł brutto,

- umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny i CV.
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  o treści : "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Pomorską z siedzibą w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22 A, 76 – 200 Słupsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji na stanowisko korektora.”
  • kwestionariusz osobowy kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony Uczelni https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/Formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych pn. „kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę”.
  • kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

Dokumenty prosimy składać:

- osobiście: w Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk, Budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego, pokój 5 tel. (059) 840-54-18- elektronicznie: wydaw@apsl.edu.pl, szczepan.kolada@apsl.edu.pl

Termin składania dokumentów: do 23 października 2018 r.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do 31 października 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela: Dyrektor Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku Szczepan Kolada w godz. 10 - 14 tel. (059) 840-53-78

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Znajdziesz nas tutaj