Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Konferencja metodyczna "Od diagnozy do metamorfozy ucznia..."

Konferencja metodyczna "Od diagnozy do metamorfozy ucznia..."

16 maja br. w Zespole Szkół w Damnicy odbyła się konferencja metodyczna

„Od diagnozy do metamorfozy ucznia – jakościowe wyzwania współczesnej edukacji ogólnej”. Konferencja podsumowała zrealizowany przez Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku projekt „Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica”. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku został w wyniku otwartego przetargu nieograniczonego wyłoniony jako realizator usługi w postaci szkoleń, kursów i studiów dla 53 nauczycieli w/w projektu. Szkolenia powierzone Instytutowi Pedagogiki zostały najwyżej ocenione spośród złożonych ofert pod względem ceny, kwalifikacji kadry prowadzącej szkolenia i kursy oraz sposobu certyfikacji.

        W konferencji udział wzięli pracownicy Instytutu Pedagogiki, Studium Praktycznej Nauki Języka Obcego, Instytutu Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, studenci realizujący kształcenie w Instytucie Pedagogiki,  doktoranci z Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, nauczyciele z Gminy Damnica,  Wójt Gminy Damnica – Pan Grzegorz Jaworski, Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy – Pan Andrzej Kordylas, a także partner Instytutu Pedagogiki w/w projekcie – firma Altra Consulting. Po wygłoszonych prelekcjach dr Grzegorz Piekarski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku dokonał uroczystego wręczenia certyfikatów dla nauczycieli z Gminy Damnica, dla których kadra Instytutu przeprowadziła w ramach projektu cykl szkoleń, warsztatów i kursów. Potwierdzeniem słuszności wyboru Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku jako partnera do realizacji projektu było oficjalne wręczenie na ręce Dyrektora Instytutu podziękowań, wskazujących na profesjonalne, merytoryczne oraz kreatywne przeprowadzenie szkoleń i kursów.

Zapraszamy do fotorelacji z tego wydarzenia

 

Znajdziesz nas tutaj