Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
IV Akademickie Spotkania z Przedsiębiorczością

IV Akademickie Spotkania z Przedsiębiorczością

Za nami IV edycja Akademickich Spotkań z Przedsiębiorczością, które odbyły się 14 marca br. w naszej Uczelni i przyniosły wiele inicjatyw dzięki zaangażowaniu uczestników tego wydarzenia z naszego regionu.  

 

Organizatorem było Akademickie Biuro Karier AP w Słupsku we współpracy z WUP Gdańsk Oddział Zamiejscowy w Słupsku, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku. Patronatem objęli to wydarzenie Marszałek Województwa Pomorskiego Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Słupska Robert Biedroń. Patronami medialnymi tego przedsięwzięcia są „Głos Pomorza”, Polskie Radio Koszalin i i Telewizja Słupsk. Do tegorocznej edycji włączyli się m.in. PIP Okręgowy Inspektorat w Gdańsku oddział w Słupsku, WUP w Gdańsku o/z w Słupsku, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, Urząd Statystyczny w Gdańsku oddział w Słupsku, Komenda Miejska Policji w Słupsku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku, Areszt Śledczy w Słupsku, Markos Sp. z o.o., Kaliop Poland Sp. z o.o., Kospel S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Słupski Inkubator Technologiczny, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., CIO w Słupsku/ OWES w subregionie słupskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Słupsku, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku Sp. z o.o., Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. i Fundacja Rozwoju Regionalnego Parasol. 

        Inauguracja czwartej edycji Akademickich Spotkań z Przedsiębiorczością w naszej Uczelni zgromadziła wielu uczestników, którzy mieli okazję wziąć udział w warsztatach, konsultacjach i prelekcjach prowadzonych przez naszych gości. Ideą tych spotkań w naszej Uczelni jest akademickie wsparcie i stworzenie klimatu dla wymiany myśli, pomysłów i projektów prezentowanych przez grono wystawców. Współpraca Akademii Pomorskiej z przedsiębiorcami regionu i z instytucjami związanymi z rynkiem pracy współtworzy to przedsięwzięcie, które jest również  doskonałą okazją do przedstawienia potencjału firm subregionu słupskiego. 

        Celem tej akademickiej inicjatywy była integracja środowiska biznesowego i społeczności studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w atmosferze partnerstwa i współpracy.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom, którzy przeznaczyli swój czas na włączenie się w naszą inicjatywę. 

Zdjęcia z Akademickich Spotkań z Przedsiębiorczością

 

Znajdziesz nas tutaj