Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
INNOWACYJNY KIERUNEK W AP - Inżyniera cyberprzestrzeni!

INNOWACYJNY KIERUNEK W AP - Inżyniera cyberprzestrzeni!

Miło nam poinformować, że z rąk Pana Ministra Piotra Müllera - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała dziś zgodę na uruchomienie nowego, innowacyjnego kierunku - Inżynieria Cyberprzestrzeni.

W związku z tym ważnym dla nas wydarzeniem odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Ministra Piotra Müllera, JM Rektora AP, dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP, Pani Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, dr hab. Danuty Gierczyńskiej, prof. AP oraz Dziekana Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, dra hab. Andrzeja Urbanka, prof. AP.

- „Intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego niesie ze sobą szereg nowych wyzwań - zarówno dla jednostek, jak i instytucji publicznych. Rodzi to konieczność przygotowania nowej klasy specjalistów wyposażonych zarówno w kompetencje z obszaru nauk społecznych, jak i nauk ścisłych oraz technicznych” – mówił wiceminister Piotr Müller. – „Interdyscyplinarny charakter kierunku „inżynieria cyberprzestrzeni”, polegający na integrowaniu dorobku nauk społecznych oraz informatycznych, wydaje się tworzyć dobrą perspektywę dla studentów, ale jest także szansą dla Słupska, które zyska wykwalifikowanych fachowców z zakresu bezpieczeństwa w sieci” – podkreślił wiceminister.

Inżynieria cyberprzestrzeni to kierunek kształcący specjalistów, posiadających szeroki zakres wiedzy opartej o działanie w IT i pracy w e-administracji, będący połączeniem nauk informatycznych z naukami o bezpieczeństwie i niezbędną w tym obszarze wiedzą o mediach.

Kształcenie na kierunku Inżynieria Cyberprzestrzeni oparte będzie na przekazaniu studentom wiedzy o zjawiskach i procesach kulturowych, społecznych i technicznych zachodzących w społeczeństwie informacyjnym, a także przygotowaniu do podjęcia pracy w instytucjach działających w cyberprzestrzeni, szczególnie narażonych na cyberzagrożenia, korzystających z nowoczesnych technologii IT.

Studenci będą mogli wybrać kształcenie w specjalnościach:

cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii,

inżynieria cybermediów.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii

Znajdziesz nas tutaj