Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
III Forum Pełnomocników ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

III Forum Pełnomocników ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

W dniach 20-21 marca br. na Wydziale Historycznym UAM  w Poznaniu odbyło się III Forum Pełnomocników ds. Studentów z Niepełnosprawnościami „Formy wsparcia studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej w szkolnictwie wyższym”,

w którym uczestniczyła Bogusława Medwid z Biura ds. Kształcenia i Studentów AP w Słupsku.

         Forum Pełnomocników jest corocznym spotkaniem pracowników polskich uczelni, którego organizatorem jest Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami UAM. W czasie Forum omawiane są zagadnienia związane z dostępnością szkół wyższych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. W marcowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 24 uczelni, pracownicy UAM oraz wolni słuchacze. Celem Forum było poszukiwanie odpowiednich rozwiązań w zakresie wspierania studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej w procesie edukacji na poziomie wyższym. Poświęcono je m.in. tematowi wspierania studentów z zespołem Aspergera, który przedstawili specjaliści z Fundacji SYNAPSIS. Podczas sesji plenarnej pracownicy Biura ds. Studentów z Niepełnosprawnościami UAM zaprezentowali dotychczasowe działania UAM w ramach pilotażowego projektu na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego. Swoje dokonania w tym zakresie przedstawili również reprezentanci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Znajdziesz nas tutaj