Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Dofinansowanie dla Akademii Pomorskiej na organizację zajęć pozaszkolnych

Dofinansowanie dla Akademii Pomorskiej na organizację zajęć pozaszkolnych

Miło nam poinformować, że projekt napisany we współpracy Sekcji ds. Funduszy Zewnętrznych i Biura Rektora AP w Słupsku pt. „Przystanek – 4 planeta od Słońca” otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany przez Akademię Pomorską w Słupsku.

Konkurs ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 263 220,00 zł i obejmuje:

1) dofinansowanie w kwocie 255 234,00 zł z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich w kwocie 221 841,82 zł co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych projektu;

b) ze środków dotacji celowej w kwocie 33 392,18 zł ;

2) wkład własny w kwocie 7 986,00 zł.

Na projekt składa się szereg działań skierowanych do uzdolnionych dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat oraz ich rodziców z terenu Gminy Słupsk i Miasta Słupska. Jego realizacja rozpocznie się 1 września 2018 r. i potrwa do 31 marca 2020 roku.

Tematyka projektu koncentruje się wokół zjawisk dotyczących kosmosu i astronomii. Efektem wszystkich działań realizowanych podczas planowanych zajęć jest stworzenie łazika marsjańskiego. Zadania związane z budową łazika marsjańskiego będą realizowane z młodzieżą metodami praktycznymi, szczególnie w zakresie robotyki i programowania. Część teoretyczna projektu będzie poświęcona poszerzaniu wiedzy uczestników z zakresu matematyki, fizyki, astronomii, anglojęzycznego słownictwa technicznego, elektroniki i programowania.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną, której pracownicy przeprowadzą zajęcia z astronomii. W sierpniu 2019 r. wszyscy uczestnicy projektu pojadą na kilkudniową wycieczkę szlakiem obserwatoriów astronomicznych.  

Projekt „Przystanek – 4 planeta od Słońca” Akademii Pomorskiej w Słupsku wpisuje się w Trzecią Misję Uczelni, jaką jest integracja lokalnej społeczności poprzez realizację zajęć pozaszkolnych.

Znajdziesz nas tutaj