Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Akademia Pomorska w Słupsku współorganizatorem seminarium „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”

Akademia Pomorska w Słupsku współorganizatorem seminarium „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”

11 lipca 2018 r. odbyło się seminarium naukowe „Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich”.

Było to, co warto podkreślić, pierwsze spotkanie o charakterze szkoleniowym dla kierowników ośrodków kuratorskich. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka we współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku i Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

            Seminarium było kontynuacją działań związanych z opracowaniem propozycji zmian prawnych dotyczących nieletnich, które były opracowane w wyniku cyklu debat eksperckich na temat kierunków zmian w prawie nieletnich oraz wypracowania standardów funkcjonowania ośrodków kuratorskich przez Zespół ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich (z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka). W pracach tych gremiów uczestniczył adiunkt z Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku dr Paweł Kozłowski, który także z ramienia Uczelni brał udział w pracach koncepcyjnych i organizacyjnych seminarium.

             Przedsięwzięcie dedykowano wszystkim Kierownikom ośrodków kuratorskich, a także kuratorom sądowym zainteresowanym problematyką działalności ośrodków kuratorskich, w szczególności  rozważających powołanie takiej placówki. W seminarium uczestniczyło około 90 osób, co przy liczbie 96 ośrodków w Polsce wskazuje na żywe zainteresowanie takimi inicjatywami kuratorów z poszczególnych ośrodków kuratorskich. W seminarium uczestniczył także Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, przedstawiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” oraz Wydziału Kurateli w Ministerstwie Sprawiedliwości i stowarzyszeń kuratorskich.

               Podczas seminarium odbyły się wykłady szkoleniowe prof. zw. dra hab. Tomasza Wolańczyka w zakresie oceny stanu psychicznego dziecka przy wskazaniu dostępnych dla kuratorów narzędzi diagnostycznych oraz wykład prof. zw. dra hab. Marka Konopczyńskiego dotyczący pedagogicznych strategii działań w ośrodkach kuratorskich i samej koncepcji pracy z nieletnimi w ośrodkach kuratorskich. Było także wystąpienie dr Marty Porębskiej, która zaprezentowała wybrane wyniki badań dotyczące nieletnich i przedstawiła potrzebę dotyczącą informowania i edukowania różnych grup specjalistów o istocie pracy ośrodka kuratorskiego. Równie ważnym tematem seminarium było zaprezentowanie dokumentu „Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich” oraz dokonanie interpretacji z aplikacjami praktycznymi przez sędzię Agnieszkę Rękas

           Wartością szczególną seminarium była także okazja do wspólnego, chociaż krótkiego, spotkania i wymiany doświadczeń podczas panelu dyskusyjnego. Warto nadmienić, że finalizacją obecnego etapu działań Rzecznika Praw Dziecka nad ośrodkami kuratorskimi będzie opublikowana w najbliższych tygodniach monografia autorstwa dra Pawła Kozłowskiego i dra Krzysztofa Stasiaka „Ośrodek kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne” wydana przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Znajdziesz nas tutaj