Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk

4 dni do zakończenia II TURY REKRUTACJI NA STUDIA

Studiuj Geografię w Akademii Pomorskiej! Absolwent ma przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie kreowania gospodarki i polityki w skali lokalnej i regionalnej, a także przygotowanie do pracy w różnych instytucjach samorządowych zajmujących się działalnością turystyczną oraz gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.

 

Absolwent tej ścieżki kariery posiada:

 

  1. Podstawową wiedzę z zakresu geografii
  2. Zna relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda-człowiek
  3. Podstawowe procesy, które zachodzą w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce
  4. Ma umiejętności wykorzystania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią

 

W ramach kierunku student ma do wyboru:

Geografia (nauczycielska) ---> https://rekrutacja.apsl.edu.pl

Geoinformacja ---> https://rekrutacja.apsl.edu.pl

Gospodarka i Polityka Samorządowa ---> https://rekrutacja.apsl.edu.pl

Kształtowanie i Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym ---> https://rekrutacja.apsl.edu.pl

Kształtowanie i Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym (50+) ---> https://rekrutacja.apsl.edu.pl

 

 

Chcesz studiować i podróżować? Łącz przyjemne z pożytecznym, zwiedzaj nowe miejsca, poznaj miejscową tradycję i kulturę, a wszystko podczas studiowania na zagranicznych uczelniach. Akademia Pomorska w Słupsku oferuje zagraniczne wyjazdy semestralne, zagraniczne praktyki studencie, a także udział w programie „Erasmus +”. 

 

Znajdziesz nas tutaj